Meny

Produkter


Smålands gröna guld, skogen, förser vårt närbelägna sågverk med råvara av hög kvalitet. JGA Emballage förädlar råvaran ytterligare ett steg och tillhandahåller högkvalitativt trämballage till ett stort antal förtag över hela södra Sverige. Med JGA Emballage som partner säkerställer ni att ert emballagebehov tillgodoses på ett miljömedvetet vis, till ett konkurrenskraftigt pris och med punktlig leverans.

JGA Emballage tillhandahåller ett stort urval av trämballage som lastpallarträlådor och häckar. I vårt produktsortiment märks också butiksställ och säljställ. Vi erbjuder även ett stort urval av virke i kundanpassade dimensioner till mycket konkurrenskraftiga priser. Tveka inte att kontakta oss för en offert eller en kravlös diskussion.

All virkesråvara som används inom JGA Emballage uppfyller Jordbruksverkets krav enligt ISPM 15. Det innebär att alla våra produkter får KD-märkas och exporteras över hela världen.

JGA Emballage är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14 001.

 Kvalitets- och miljöcertifikat OMA

Kontakt


 
Niklas Karlsson

Försäljning
0478 - 46 23 54
 
nk@jga.se

Helén Augustsson

Planering
0471 - 34 01 02  

ha@jga.se

 

Lastpallar Träpallar Engångspallar

JGA Emballage AB tillhandahåller ett gediget utbud av lastpallar för vitt skilda användningsområden och ändamål. Vi levererar träpallar i standarddimensioner till ett stort antal ledande företag över hela södra Sverige, men vi har också en gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete och produktion av kundanpassade lastpallar. Oavsett om ert behov innebär massproduktion eller mindre serier kan ni utan undantag känna er trygga med JGA Emballage som partner. Vi hjälper naturligtvis gärna även till med att utveckla den mest kostnadseffektiva lösningen i varje enskilt fall.

Våra kunder är främst belägna i Småland, Blekinge, Skåne och Halland, men vi expanderar i hela södra Sverige. Tveka inte att kontakta oss för en villkorslös diskussion. Genom att välja JGA Emballage som partner säkerställer ni att ni får rätt emballage till ett konkurrenskraftigt pris med punktlig leverans.

Trälådor Plywoodlådor Häckar

Inom JGA Emballage finns lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av olika typer av lådor. Vårt stora utbud av trälådor och plywoodlådor omfattar både engångsemballage och lådor för permenent förvaring. Våra lådor används för vitt skilda ändamål, som exempelvis presentförpackningar och exportemballage, av ett stort antal ledande företag över hela södra Sverige. Alla lådor kan förses med olika typer av inredningar och invändig beklädnad.

Trähäckar är en enklel lådkonstruktion med glest monterade brädor som i många fall kan vara en mer kostnadseffektiv lösning. Tveka inte att kontakta JGA Emballage. Vi hjälper dig att finna den mest kostandseffektiva lösningen för ert behov av trälådor och häckar.

 

Virke

Tack vare koncernens närbelägna sågverk kan vi erbjuda ett stort sortiment av virke med kundanpassade dimensioner till mycket konkurrenskraftiga priser. Är ni i behov av olika typer av förbearbetning såsom borrning, hålförsänkning eller spårning? Kontakta JGA Emballage för en kravlös diskussion! Allt material kan KD-märkas efter kundens önskemål.

 

Butiksställ Säljställ

Säljställ i trä förmedlar en naturligt levande känsla och ger ett miljömedvetet intryck. JGA Emballage tillhandahåller olika typer av butiksställ och andra säljställ enligt kundens önskemål. Vi bistår självfallet också med att framställa prototyper för kundens specifika behov. Tveka inte att kontakta JGA Emballage så hjälper vi er att finna den mest kostnadseffektiva lösningen för era behov av säljställ och butiksställ.