Meny

JGA Emballage


JGA Emballage AB är resultatet av sammanslagningen mellan Skruvs Lådfabrik AB och MASAB Emballage AB. Genom samgåendet har vi skapat en av södra Sveriges större leverantörer och tillverkare av träemballage. Samordningsvinster har gjort det möjligt för oss att avsätta mer resurser för utveckling av nya lösningar inom affärsområdet träemballage. Ett ytterligare viktigt skäl till samgåendet är att stärka bolagets ställning som en komplett och ledande samarbetspartner för befintliga och nya kunder.

JGA Emballage AB erbjuder bland annat följande typer av produkter:

  • Pallar
  • Lådor
  • Häckar
  • Butiksställ
  • Produktdisplayer
  • Virke
  • Specialbeställda detaljarbeten

JGA Emballage förfogar över tre högautomatiserade produktionslinjer för att säkerställa kostnadseffektiv pallproduktion i framför allt större serier. Vi hanterar pallar med dimensioner upp till 3,0 m x 1,6 m både i standardformat och i kundanpassade specialformat. Vi tillhandahåller också hörnkapning, hålborrning och hålförsänkning. Mindre produktionsserier, prototyptillverkning samt allt övrigt träemballage liksom lådor handspikas med samma goda kvalitet.

Kontaktuppgifter


JGA Emballage AB
Parkvägen 2
360 53 Skruv
 

 

Historik


JGA Emballage i Skruv

Skruvs Lådfabrik grundades 1946 av svågrarna Erik Krondahl och Erik Hennerfelt. En av de första produkterna var glaslådor till Skrufs Glasbruk. Därefter tillverkade man under många år drickabackar åt bland annat Banco Bryggerier i Skruv. 1966 flyttade verksamheten till nuvarande läge i Skruv. Därefter har verksamheten successivt utvecklats och en mängd olika typer av träemballage och lastbärare har sett dagens ljus.

1975 köptes verksamheten av nuvarande O M Andersson koncernen i Linneryd och året därefter byggdes nya produktionslokaler. Den första automatiserade produktionslinjen för mer rationell tillverkning av engångspallar anskaffades 1990. År 2003 utökades produktionsytan med en ny hall på 1200m² till vilken ytterligare två högautomatiserade robotförsedda produktionslinjer anskaffades.

 

 

JGA Emballage i Emmaboda

Bolaget grundades 1970 av Magnus Strömberg under namnet MASAB. Verksamheten var till en början inriktad mot industriservice, men utvecklades under åren till att även omfatta handel med byggmaterial, tillverkning av inredningar och möbler samt byggkonstruktion. Under 1980-talet omstrukturerades verksamheten och tre fristående dotterbolag bildades; MASAB Entreprenad AB, MASAB Mecan AB samt MASAB Trä AB. Som mest hade företagsgruppen 90 anställda. År 2004 övertogs träemballagetillverkningen inom MASAB Trä AB av nuvarande O M Andersson koncernen.